آشنایی با اعضای گروه

مدیر ارشد

دکتر بخشی زاده

دکتری تخصصی مدیریت بازاریابی و عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علامه طباطبائی
بیشتر بشناسید

محمد مقسمی

طراح و متخصص سئو

فارغ التحصیل مترجمی زبان از دانشگاه تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک دانشگاه علامه طباطبائی

لیلی باقریان

گرافیست و متخصص تولید محتوای بصری

فارغ التحصیل مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبائی و دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک دانشگاه علامه طباطبائی

فرزین فتح اللهی

طراح و متخصص سئو

فارغ التحصیل رشته عمران از دانشگاه تبریز و دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک دانشگاه علامه طباطبائی

تریفه سلیمانی

گرافیست ومتخصص تولید محتوای بصری

فارغ التحصیل مدیریت بازرگانی از دانشگاه ارومیه و دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک دانشگاه علامه طباطبائی

پریما امیری

متخصص در زمینه سوشیال مدیا

فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک دانشگاه علامه طباطبائی

سمیرا رسولی

متخصص در زمینه سوشیال مدیا

فارغ التحصیل مدیریت بازرگانی از دانشگاه زنجان و دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک دانشگاه علامه طباطبائی