معرفی اعضای تیم

دکتر بخشی زاده

مدیر ارشد

دکتری تخصصی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هیئت علمی دانشگاه و مدرس دانشگاه علامه طباطبائی
مشاهده

محمد مقسمی

طراح سایت و منخصص سئو

فارغ التحصیل مترجمی زبان از دانشگاه تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک دانشگاه علامه طباطبائی

فرزین فتح اللهی

طراح سایت و منخصص سئو

فارغ التحصیل مهندسی عمران دانشگاه تبریز و دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک دانشگاه علامه طباطبائی